Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

3 основна разлога за почетак блоговања

  1. Прикупљање, сортирање, повезивање у логичну целину, чување
  2. Сарадња и размена
  3. Учење
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...