Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

7 врста интелигенције

Постоје три аспекта интелигенције: креативан, аналитички и практични (функционалан).
Аутори који су истраживали интелигенцију дошли су до сазнања о постојању 7 врста интелигенција.
  1. логичко математичка
  2. линвистичка
  3. музичка
  4. кинестатичка
  5. просторно визуелна
  6. интраперсонална и
  7. инерперсонална

Прве две су оне које се обично вреднују у школи, следеће три су обично повезане са уметношћу. 
Настављајући истраживања аутори су додали нове врсте интелигенција: емоционалну, природњачку, сексуалну и духовну интелигенцију.Слика је преузета са адресе:
http://www.deteplus.rs/holistiko-obrazovanje/136-viestruka-inteligencija.html