Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Презентација о Светом Сави


Ова презентација о Светом Сави настала је у васпитно образовном раду са децом предшколске групе 2010. године и била је део једног од мојих првих блогова које сам писала током 2009/2010 године: ,,Вртић - место учења и одрастања''.. 
Садржи причу о животу Светог Саве илуструвану дечјим цртежима и прилагођену деци предшколског узраста.

Прузмиете презетнацију
Прича о Светом Сави (израда 2010. године)