Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Занимљиве поруке и наслови

Уз помоћ овог веб 2.0 алата можемо да осмишљени краћи текст брзо и једноставно сместимо у графичку форму порука, насловних страница и сл.
Овако направљене могу се директно делити са одређеним сервисима или их можемо послати на мејл адресу коју изаберемо и користити у презентацијама, блоговима...
http://recitethis.com/#


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...