Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

ЕЦДЛ књиге

ЕЦДЛ  односно European Computer Driving Licence је међународно призната потврда информатичке писмености. У овиру ЕЦДЛ тестирања полажу се 7 испита, односно модула:  1. модул-основни појмови о ИКТ
  2. модул-коришћење рачунара и управљање датотекама
  3. модул- Word
  4. модул-Excell
  5. модул-Acess
  6. модул-PowerPoint
  7. модул-Internet explorer &Outlook
Књиге у онлине форми, за све ове модуле можете прочитати са сајта ,,ECDL knjige''.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...