Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Бојанке


 Преузимање датаотеке:


Bojanke za decu Бојанке сам пронашла на  сајту ,,Бојанке за децу'' на овом сајту је тренутно 6577 различитих бојанки које можете преузети.

 
Учинило ми се да би било корисно да направим презентацију у којој би ове две бојанке било могуће штампати и једну и по две на А4 формату папира. Надам се да ће користити. 
Преузимање: