Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Ако имате интернет обавезно пробајте


http://www.storyjumper.com/

Story Jumper је фантастичан бесплатан програм који се може са великим успехом  (и задовољством) користити у предшколству и нижим разредима основне школе. За њега је неопходно на имате интернет на рачунару на којем раде деца, што је нажалост, још увек тешко достижно у нашим вртићима (осим у канцеларијама вртића, што је био и мој случај). До сазнања о овом програму дошла сам након контакта са ауторима веома занимљивог истраживања из Норвешке у којем се овај програм користио за подстицање учења писања и читања. Слова деца могу да пишу и на ћирилици (програм то омогућава)!

Овај алат омогућава да:
  • Убацимо било коју фотографију са свог рачунара (фотографисан дечји цртеж, нешто што је дете фотографисало,...) и уз фотографију напишемо одговарајући текст (ми или дете). 
  • Дете или ми изаберемо неку од понуђених позадина, клипартова и напишемо одговарајући текст. 
  • Текст пишемо на ћирилици!
  • Странице грпишемо у е-књигу.
  • Прикључимо - пријавимо под одређеним онлајн именом, онолико деце колико имамо у својој групи. 
  • Омогућимо деци из свој групе приступ овим страницама и од куће.
  • Деца су сама након овог процеса почела да праве своје књиге од папира!

Нема коментара :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...