Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Конрвергетно и дивергетно мишљење

Мишљење може бити конвергетно и дивергетно.

Ковергетно мишљење је логичко, оно представље тражење једног тачног решења.
Дивергетно мишљење је кретивно, оно представља изналажење више решења.

Кретивност је способност спајања постојећих, смишљања, произвођења нових идеја и решавања проблема на нов, оригиналан и маштовит начин.
Да би се постојеће појаве, појмови тј. идеје комбиновали, потребно је прво их уочити, потом их довести у међусобну везу и, напослетку, доћи до идеје, решења, или ,еуреке''.

Дивергетно мишљење није исто што и кретивност.
Дивергентно мишљење није синоним за кретивност али оно јесте од суштинског значаја за појаву кретивности. Дивергетно мишљење је способност да се схвати да има више могућих начина да се одговори на неко питање.
Према најновијој студији дивергетног мишљења од 1500 испитане деце 98% деце имали су надпросечне резултате - били су ,,генији'' дивергетног мишљења. Пет година касније исти испитаници, сада деца од 8 до 10 година, остварили су резултат по којем је надпросечне деце у тесту дивергетног мишљења било 50%. (Мање за 38%). Из података овог истраживања може се закључити:
 1. Свако има способност дивергетног мишљења.
 2. Дивергетно мишљење током година не напредује него назадује!
Особине дивергентног мишљења и кретивне интелигенције:
 • способност да се подједнако користе лева и десна страна мозга
 • спосоност креирања ,,менталних мапа'' - способност да своје мисли ,,учинимо видљивим''
 • флуентност – располагање богатством идеја, разрађивање централне идеје и ширење идеја у свим смеровима.
 • редефиниција – нова употреба симбола и садржаја, њихово повезивање на нов, инвентан начин
 • оригиналност - способност да се открију и сторе нове, необичне, оригиналне идеје.
 • асоцирање - користити способност мозга да изнова и изнова  ствара асоцијације.
 • осетљивост за проблеме – способност откривања проблема
 • флексибилност -способност да производимо различите врсте идја и прескачемо с једног приступа на други, мењамо угао посматрања, лако напуштање уходаних путева
 • елаборација – разрађивање оригиналне идеје у детаље
 • лакоћа изражавања - брзина којом преносимо нове идеје другима.