Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Словарица

А - на ногама стоји
Б - уме да броји
В - кола вуче
Г - гугуче
Д - доноси дан
Ђ - ђурђевак ран

Е - крије се у лету ласте
Ж - у житу расте
З - у звону звони
И - на игру гони
Ј - једрењаком једри светом
К - је увек са качкетом
Л - лије олово
Љ - љуљашку љуља
М - мамино слово
С - свеску нажврља
Т - из топа туче
Ћ - је са медом ћупче
Ч - за уво вуче
Ф - је фењер мали
Х - снагом се хвали
Ц - цртај за то имаш дара
Ч - чича ниџу оџачара
Џ - живи у џепу
Ш - је час у школи, а час на шлепу