Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Укратко о безбеднодности деце на интернету

11. фебруара је дан безбедности деце на инернету. Поред родтитеља, васпитачи и учитељи су први који о овом проблему морају бринути. Пре свега потребно је упознати се са правилима безбедног коришћења интернета.

“Пораст броја деце која имају приступ онлајн услугама са собом носи образовне и развојне предности, дугорочне друштвене и економске предности, унапређује дигиталну писменост и гради вештине неопходне за успех у 21. веку. Међутим, са порастом броја деце и младих који користе услуге мобилног интернета расте и број потенцијалних ризика. Изложеност нежељеним информацијама, узнемирујућим призорима или контакт са сексуалним преступницима, само су неки од ризика којима деца могу бити изложена као пасивне жртве. Такође, деца су неретко и активни учесници у спровођењу дигиталног насиља над школским друговима или ширењу непримерених садржаја о својим вршњацима преко друштвених мрежа.” наведено је на сајту Теленора , који је спровео и истраживање у Србији о присутним ризицима – резултати доступни на овој вези . На веб сајту Уницефа можете наћи савете школама на тему електронског насиља и безбедности деце на интернету – преузмите документ на овој вези. На српском језику постоје три комплетна веб сајта која имају информације и за наставнике и за ученике и за родитеље. Један од ових сајтова је Мајкрософтов сајту посвећен безбедности деце на интернету и информације за наставнике су посебно организоване и доступне на овој вези.  
View original

Одличани ресурси о безбедности деце на интернету могу се наћи и на сајту ,,Кликни безбедно''.