Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Шта је срећа

Ти ме питаш шта је срећа
може ли бити мања или већа
и како можеш пронаћи срећу?
Сад ћу ти рећи мудрост највећу!

Свануло јутро, а ти се будиш.
Е, то је срећа! Зашто се чудиш?
Отвориш прозор. Певају птице.
од среће ти се озари лице.
...
За срећу једно правило важи:
нећеш је наћи ако је тражишиш.
Она се увек појави сама.
Срећа је увек овде - у нама!

Одломак песме ..Шта је срећа'' аутора Виолете Јовић