Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Мамине очи

Два изворчића,
Два поточића,
Две птице,
Две љубичице,
и два сунца
из којих се доброта точи -
до су мамине очи.