Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Дугме служи капуту

Дугме служи капуту
Асфалт служи на путу
Друг да се дружи
Сунце да кружи
Све нечему служи.
Чамац да се реком плови
Мамац да се риба лови
Песма да се лепо пева
Муња да кроз облак сева
Молба да се нешто моли
А мајка је да се воли.

Љубивоје Ршумовић


Преузимање:
(прилагођено за пано за родитеље)
Дугме служи капуту.ppt