Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Стандарди квалитета рада предшколских установа

Стандарди квалитета рада предшколских установа представљају исказе о квалитетној пракси или условима у којима она може бити остварена. Приликом дефинисања стандарда водило се рачуна о томе да они треба да рефлектују комплексност и специфичност живота у предшколској установи и омогуће добијање исправне процене, не само у вези са квалитетом појединачне предшколске установе, него и у вези са квалитетом система уопште. Стандарди и индикатори покривају све аспекте рада предшколске установе.

Нема коментара :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...