Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Смернице за унапређивање улоге ИКТ у образовању

Национални просветни савет израдио је и усвојио, на својој 98. седници одржаној 10. децембра 2013. године у Београду, документ Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању.