Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

7 предавања о аутизму


http://www.ted.com/talks/wendy_chung_autism_what_we_know_and_what_we_don_t_know_yet Једна  од седам одличних предавања о аутизму. За све нас који се сусрећемо са децом са аутизмом и који о аутизму желимо да сазнамо више ово је одлична презентација: ,,Autisam - what we know (and what we dont know jet)'' Она је једна од седам предавања о аутизму које су објављене на једном посту блога ..Educational tehnology and mobile learning'' .