Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Листа одобрених програма сталног стручног усавршавања - најава

Листа одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/ 2015. и 2015/2016. укључујући и листу Педагошког завода Војводине, биће објављена на интернет адреси Завода www.zuov. gov.rs 1. јуна 2014.

Истовремено са листом одобрених програма, биће објављено и упуство за реализацију одобрених програма.


Вест преузета са сајта ЗУОВ-а.