Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Каталог стручног усавршавања за 2014/2015 и 2015/2016 годину

На сајту Завода за унапрађивање образовања и васпитања објављен je Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/16. годину.
Каталог можете погледати овде. 
Детаљније информације о програмима (очекивани ефекти програма, теме, општи и специфични циљеви, цена) биће објављени 01. јула 2014.
Информација је прузета са сајта Завода за унапређивање васпитања и образовања.