Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Образовање подржано информационо комуникационим технологијама - округли сто

Дана 30. маја 2014. године у организацији Националног просветног савета и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз стручну и финансијску подршку Британског савета (British Council) и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у Палати Србија одржан је округли сто на тему унапређивања улоге информационо-комуникационих технологија у образовању. Основни циљ округлог стола био је дефинисање и разумевање заједничких приоритета у имплементацији „Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању“, које је 2013. године припремио и усвојио Национални просветни савет Републике Србије.

Ученици округлог стола изнели су следеће препоруке:
 • Основати саветодавно тело који ће се састојати од стручњака из области образовања и ИТ сектора и које ће имати за циљ праћење, анализирање примене и предлагање мера за унапређивање улоге ИКТ у образовању.
 • Развити и усвојити акциони план за имплементацију „Смерница за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању“.
 • Идентификовати организацију која ће обезбедити професионалну подршку у одржавању ИКТ опреме и администрирању инфраструктуре информационо-комуникационих система на нивоу свеукупног система образовања у Србији.
 • Обезбедити финансирање изградње интернет мреже школа.
 • Успоставити Јединствени информациони систем у просвети (ЈИСП) и дефинисати одржив систем обезбеђивања свих потребних података за све нивое образовања на основу којих ће се моћи пратити квалитет образовања.
 • Радити на јачању капацитета образовних установа и појединаца у области ИКТ-а, са циљем коришћења различитих европских и међународних извора финансирања који су намењени унапређивању улоге ИКТ-а у образовању.
 • Подизање свести о потенцијалним добробитима увођења ИКТ у образовање како за ученике, наставнике и директоре, тако и за квалитет наставе и образовни систем у целини.
 • Урадити националне стандарде овладаности ИКТ компетенцијама по узору на стандарде релевантних међународних организација.
 • Допунити стандарде компетенција наставника и стандарде компетенција директора индикаторима који мере оствареност ИКТ компетенција.
 • Укључити курсеве из области ИКТ-а у програме иницијалног образовања наставника. Поред тога, укључити ову област као обавезну у програме професионалног усавршавања наставника.
 • Квоте на државним факултетима дефинисати спрам потреба тржишта рада.
 • Укључити дигиталну писменост у циљеве образовања и васпитања и образовне исходе и стандарде образовних постигнућа.
 • Постоје примери добре праксе наставника у области примене информационо-комуникационих технологија у образовању, потребно је омогућити њихову размену и промоцију кроз различите канале комуникације.
 • Промовисати хибридни модел организације наставе.
Више о овоом округлом столу можете прочитати са сајта Националног просветног савета Републике Србије са којег је преузет овај текст.