Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Дигитална технологија - мишљења и ставови васпитача

Присећање на ставове васпитача везано за примену ИКТ у васпитно образовном раду након предавања и семинара одржаних 2008. и 2010. године интересантан је за све оне који се баве истраживањем теорије и праксе примне дигиталне технологије у раду васпитача .За ово присећање послужио је одличан web 2.0 алат Linо којег свакако треба испробати.
Поред ових кратких, али ефектних порука васпитача, добро је прочитати презентацију: ,,Истраживање ставова васпитача о информационој технологији у предшклству'' која је настала на основу истоименог истраживања 2010. године.