Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Дете и рачунар у породици и дечјем вртићу

Књига ,,Дете и рачунар у породици и дечијем вртићу'' настала је 2008. године као одговор на питања која постављамо, забринути звог времена и начина коришћења телевизије и рачунара од стране деце. У њој се, на 205 страница, разоткривају различити утицаји медија на децу и размишља о путоказима за адекватним начинима приемене и интеграције ИКТ у васпитно образовном раду васпитача.
Текстови ове књиге су позив на размишљање и путоказ за нас одрасле, нарочито за васпитаче, учитеље и родитеље, како дигиталну технологију, која је већ увелико део дечје ствараности, примењивати и интегрисати на начин да допринесе квалитету васпитно образовног рада као и како да се уз помоћ ИКТ извши позитиван утицај на све области дечјег развоја и развија медијска култура детета.

Садржај књиге:
 • Колико је рачунар присутан у дечијем животу?
 • Медији и време које деца проводе уз медије
 • Како деца користе слободно време? 
 • Зашто деца бирају одређене медије? Стилови у коришћењу медија 
 • Нека питања везана за утицај медија - Магични троугао
 • Када је време за рачунар у детињству? Деца расту уз рачунар
 • Како деца уче да користе рачунар? Фазе у развоју вештина употребе информационе технологије
 • Како деца користе рачунар? Упознајмо компјутерске игре
 • Зашто су компјутерске игре толико интересантне? Компјутерске игре као путоказ
 • Каква је веза између медија и агресивности? Медији и агресивност
 • Утицај информационе технологије на различите области дечјег развоја
 • Утицај информационе технологије на физички развој детета
 • Како информациона технологија помаже деци са посебним потребама
 • Шта родитељи могу да учине? Савети за родитеље
 • Уместо закључка
Делови ове књиге могу се прочитати на блогу ,,Дете и рачунар'' а уколико желите свој примерак књиге можете ме контактирати.