Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Ставови васпитача о информационо комуникационим технологијама

Децембра 2009. године, уз подршку Удружења вапитача Београда и Савеза васпитача Србије на скупу ,,Васпитачи васпитачима'' васпитачи Србије попунили су упитник чији је основни циљ био упознавање појединих ставова васпитача о информационим и комуникационим технологијама у предшколству.
Ово је презентација која сублимира део резултата добијених овим истраживањем.


Преузми документ:
Истраживање ставова васпитача о информационој технологији у предшсколству.pdf
или прегледај  документ са овог линка