Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Ускоро ,,eTwinning'' у Србији


Са нестрпљењем oчекујемо отварање National Support Service Србије односно,  Националнe службe за подршку еТwinningu која ће почети са радом до краја ове 2014. године.

Шта је то eTwinning?
eTwinning је пројекат у оквиру Еразмус+ програма који омогућава међународну сарадњу и усавршавање васпитача, учитеља и наставника. Програм је настао 2005. године.
Сарадња се одвија кроз договарање, осмишљавање и реализовање заједничких пројеката у васпитно образовном раду и настави, који подразумевају коришћење информационо комуникационих технологија, интернета и web 2.0 алата.
Поред  сарадње на изради заједничких пројеката eTwinning омогућава професионално усавршавање васпитача, учитеља и наставника кроз бесплатне онлајн едукације, курсеве и радионице, као и финанисрање одлазака на семинаре и конференције.

Неке од карактеритика eTwinning пројеката:
 • претходно је потребна пријава на порталу www.eTwinning.net  
 • тражење пројекта у који ћемо се укључити или осмишљавање и предлагање пројекта, тражење партнера за заједничку реализацију пројекта (васпитача, учитеља или наставника из различитих земаља Европе);
 • пројекат је део курикулума вртића и/или школе;
 • активан рад на пројекту и сарадња на еТwinning space порталу;
 • омогућен рад на пројекту сопственим темпом;
 • активно укључивање деце у договор, сарадњу, истраживање и кретивно стварање;
 • интегрисаност пројекта у свакодневни васпитно образовни рад односно, наставу;
 • коришћење web 2.0 алата и креативна употреба ИКТ;
 • документовање процеса кроз који се прошло и резултата до којих се дошло;
 • активна сарадња са другима, остваривање великог степена комуникације како међу просветним радницима, тако и међу децом;
 • омогућена размена докумената, фотографија, заједнички рад на истом документу...;
 • могућност вођења блога пројекта;
 • обезбеђено безбедно онлајн окружење;
 • сви корисници су проверено просветни радници;
 • омогућена сарадња између установа;
 • могућност да пријавимо пројекат за добијање Ознаке квалитета, уколико наш рад задовољава постављене критеријуме, чиме стичемо право да учествујемо у конкурсу за награде изван националних оквира;
За нас који већ сада желимо да сазнамо више о еТwinningu згодно је почети истраживање од сајта Националне службе за подршку еТwinningu Хрватске.