Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Присећање на конференцију ,,Нове технологије у образовању'' 2014. године

Фебруара 2014. године одржана је прва конфренција ,,Нове технологије у образовању''. Циљ ове конференције на којој је било више од 1000 учесника био је да помогне запосленима у образовним институцијама да освремене наставни процес и унапреде имплементацију нових технологију у учионицама.
Теме конференције:
  • Стратешки приступ и подршка развоју употребе ИКТ у школама
  • Технологија и опрема -доступност и могућности
  • Дигитални наставни материјали и рад уз помоћ интернета
  • Развој компетенција и професионални развој наставника за употребу ИКТ у настави
  • Иновације у настави уз употребу ИКТ
Све презентације са конференције Нове технологије у образовању из 2014. године могу се преузети са овог линка.

(Фотографија је преузета са истог линка).