Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Седам дана

Први брат понедељак
иде сасвим спреда.
Други иде уторак,
а тећа је среда.
Онда даље редом:
четвртак за средом,
петак хоће пето место,
а субота шесто,
седма иде недеља,
насмејана, весела.
                 Гвидо Тартаља

Преузимање за штампу:
Рецитација ,,Седам дана''