Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Новогодишња честитка

Да вам се остваре сви лепи снови -
и они стари и они нови;
са вам се испуне све тајне жеље,
да децу свуда прати весеље;
да вам је здравље као од челика;
да сва деца порасту велика!
Сергеј Михалков

Преузимање за пано
(у боји и црно белој верзији)