Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Шта деца предшколског узраста могу уз дититалну технологију?

У мају 2015. године, након излгања на Истраживачким данима васпитача у ,,Просветном прегледу'' објављен је текст ,,Шта предшколци могу уз савремену технологију - дигитални урођеници''. У тексту се разматрају нека од важних питања, када је реч о многим темама везаним за прмену и интеграцију дигиталне технологије на предшколском узрасту.

Линк ка тексту ,,Шта деца предшколског узраста могу уз дигиталну технологију?''

Дигиталне приче из вртића

У оквиру Microsoft -овог програма ,,Угледни наставник'' у 2015. години била сам једна од 14-торо изабраних учитеља, наставника и васпитача Србије. Сви смо добили таблет рачунар на коришћење са задатком да осмислимо, реализујемо и прикажемо резултате активности или пројекта који би представљао пример добре праксе, када је реч о употреби и интеграцији дигиталних технологија у образовању. Захвална сам добрим људима из компаније Мicrosoft на прилици да упознам дивне и вредне колеге и много тога новог научим.
Била је то дивна прилика и за мене и за децу. Уживали смо у могућностима нових технологија и десиле су нам се неке врло лепе и важне ствари. Таблет и програми које смо користили су нам омогућили да стварамо дигиталне приче и подстичемо дечју машту, креативност, тимски рад,  на један нов, занимљив начин. Сарађивали смо и радили тимски са другарима из другог вртића преко програма Skype и тако су настале нове приче. Погледајте део оног што смо стварали (,,скролујте'' доњи прозор).

Колективни уговор за предшколске установе Београда

Крајем маја 2015. године потписан је нови колективни уговор за предшколске устнове чији је онивач Град Београд.
Овим уговором уређују се:
– заснивање радног односа;
– радно време;
– плате, накнаде и друга примања;
– одмори и одсуства;
– заштита запослених (технолошки вишак);
– остваривање и заштита права запослених;
– стручно усавршавање радника;
– накнада штете;
– забрана конкуренције;
– услови за рад синдиката;
– закључивање и примена овог уговора и
– друга питања од значаја за учеснике овог уговора.за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
Документ можете прочитати са следећег линка:
https://drive.google.com/file/d/0B8kzlMM_7YTNS1hGRFZHOEc2U1k/view?usp=sharing

Одржани Истраживачки дани васпитача Београда

У организацији Удружења васпиtача Београда од 29. до 31. маја одржани су XII Истраживачки дани васпитача.

У пленарном делу одржане су три презентације:
 1. Различите врсте документације – приступ консултовању са децом наспрам посматрања деце, Живка Крњаја, доктор педагогије, ванредни професор, Филозофски факултет.
 2. Сарадња васпитача и стручног сарадника у циљу подизања квалитета рада из области физичког васпитања, Андрија Пештерац, др наука у области спорта и физичкогваспитања, стручни сарадник за физичко васпитање, ПУ „Чика Јова Змај“, Београд. 
 3. Деца, васпитачи и родитељи као партнери у развијању програма, Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, специјалиста за управљање пројектима, стручни сарадник ПУ „Др Симо Милошевић“.
По речима председнице Удружења васпитача Београда ове три теме представљају планирани оквир за сесије радова следећих Истраживачких дане васпитача. 
Током ових истраживачких дана могли смо да упознамо радове васпитача у три паралелене сесије: 
 1. Јачање компетенција васпитача у ПУ
 2. Различите стратегије учења деце на предшколском узрасту
 3. Начини грађења партнерских односа

Игра као увод у програмирање - 2
Ово је још једна игра коју можемо играти са децом као један од начина да им објаснимо задатке и проблеме које ће решавати у онлајн програмима попут оних о којима је писано на претходним постаовима (1 и 2).
Утврђујемо почетну и крајњу позицију одређене фигуре (у овом случају медведа). На путу постављамо ,,замке'' - у нашем случају жуте квадрате. Стрелицамо прво осмислимо цео пут а затим сви заједно проверавамо тачност ,,програмирања'' пута.Игра ,,Закопано благо'' као увод у програмирање

Данас је у свету актуелна тема учења програмирања на свим нивоима образовања, почевши од предшколског. То се дешава са разлогом. Програмирање је препознато као писменост новог доба и процес који подстиче развој логичко математичког мишљења и способност решавања проблема.
Испричаћу део искуства везаног за рад на учењу програмирања деце предшколског узраста.
У васпитно образовном раду до сада сам користила два од више онлајн програма намењених учењу програмирања предшколске деце и организовала сам две игре - једну на тепиху и другу ,,стону'' (за игру на столу). О првом онлајн програму прочитајте на овом линку.  О другом онлајн програму за учење програмирања на предшколском узрасту прочитајте на овом линку.
Све је почело неочекивано и непланирано. Ево шта се конкретно догодило.
Са децом сам, непосредно пре овог догађаја, обрађивала појмове ,,лево'' и ,,десно''. Некако истовремно читала сам о програмирању на предшколском  узрасту и посећивала сајтове и онлајн програме који се овом темом баве. Када сам помислила да је потребно да деци организујем још једну од активности у којима би примењивала, учила и утврђивала појмове ,,лево'' и ,,десно'' помислила сам да би то било добро одрадити кроз активност коју сам назвала ,,Тражење закопаног блага''. Идеја је била везана за поља која сам видела у неким онлајн програмима за програмирање.
Нацртала сам кредом на тепиху поље попут шаховског са укупно 25 поља (5*5).
Искрено, нисам имала јасан план активности која се затим одиграла. Почетна идеја била је да ће једно дете или група деце које има ,,мапу блага'' наводити дете коме су очи затворене да се креће по пољима речима ,,право'', ,,лево'' и ,,десно'' док оно не дође до зацртаног циља.
Та идеја је била мање више добра али сам непосредно пре њене реализације схватила да то неће ићи тако лако како сам замислила.
Запитала сам се: Да ли деца знају да читају мапу? Могу ли она да на основу цртежа који имају одреде кретање до задатог циља?
Схватила сам да се прво морам позабавити овим питањима.
И, тако је почела једна дивна активност која је трајала читавих два сата. За све то време сви смо били веома ангажовани, никоме није било досадно, укључујући и мене и сестру на превентивној здравственој заштити која је тада боравила у нашој соби. Два сата је прошло као трен.
Покушаћу да се присетим како је текла ова игра.
Када сам схватила да је потребно да деца науче да ,,читају мапу'' и крећу се по задатим  пољима одлучила сам да их у игру оводим поступно кроз следеће игре. Мапа на којој сам писала задатке била је свима видљива. Користила сам белу фолију која се сама ,,лепи'' на ормар и фломастер и сунђер за белу таблу.

Прва игра:

 1. На мапи (умањеном цртежу поља које се налази на тепиху) обележила бих почетну позицију односно место на које се улази на мапу и завршну позицију, односно место где је потребно изаћи са мапе.
 2. За тачно решење задатака деца би добила један поен у виду коцкице.
 3. Ова игра се додатно може учинити занимљивијом тако што троје деце истовремено решава три различита задатка. (Три различите почетне и завршене позиције) и тако што се деца укручују у одређивање и цртање почетне и завршене позиције.
Друга игра
 1. Поред сваког излазног поља напред и са леве и десне стране табле поставила сам карте окренуте лицем ка доле. 
 2. Трагач излази из собе а ја сакривам благо испод једне од постављених картица.
 3. На мапи цртам почетну позицију и крајњу позицију. 
 4. У току игре чиним је комплекснијом тако што изнад мапе цртам стрелице које означавају како је потребно да се ,,трагач'' креће (право, лево и десно).
 5. Остала деца добијају задатак да прате кретање трагача и сигнализирају трагачу договорени знак уколико ,,трагач'' стане на поље које није написано у ,,мапи''. (Уколико се не креће по стрелицама). 
 6. Позивамо дете - трагача да уђе у собу.
 7. Овога пута за тачно решење задатака трагач ће испод картице на пољу на којем треба да изађе са ,,табле'' пронаћи ,,благо''.
 8. ,,Благо'' може бити мања картица са нацртаним благом, или било шта једноставно попут неколико папирића или фолије.
 9. Током игре уводе се и детаљи попут тога да деца скривају благо, цртају почетну и крајњу позицију а након тога и стрелицама на мапи обележавају пут којим се треба кретати.
 10. Као и у претходној игри, у каснијем току игре, могу се одредити три трагача која истовремено добијају три различита задатка. (Почетне и крајње позиције се обележавају бројевима 1, 2 и 3)
Трећа игра - исто као и друга осим следећег:
 1. Благо се скрива негде у нацртаним пољима (Катице нису више изван табле него у пољима табле).
 2. Све је препуштено деци: скривање блага, цртање почетних позиција на мапи, цртање кретања стрелицама, трагање за благом тј. сналажење на мапи праћењем стрелица. Прво се цртају почетне и крајње позиције а након неколико одиграних игара уводе се стрелице.
 3. Током времена игра се чини још комплекснијом увођењем ,,замки'' тј. поља која се морају избећи при кретању, на шта морају обратити пажњу она деца која цртају мапу кретања.
 4. Стајање на поље са замком од стране трагача праћено је казном: препушта игру другом трагачу а након тога креће поново од своје почетне позиције.
Четврта игра
 1. Исто као и претходна али сваки играч мора да наглас говори сваки свој покрет речима ,,право'', ,,лево'' и ,,десно''.
Пета игра
 1. Исто као и до сада с том разликом да су два детета трагачи. Једно од њих има завезане очи а друго наводи његово кретање речима ,,право'', ,,лево'' и ,,десно''. Васпитач или друго дете (помоћник) држи за руку дете са затвореним очима помажући му у кретању али не и у одлучивању куда да се креће. 
Ево фотографија активности:


На крају активности деца су имала прилику да оценама од 1 до 4 искажу колико су им се свиделе ове игре. Ево одговора:CODE studio за програмирање на предшколском узрасту

Данас је у свету актуелна тема учења програмирања на свим нивоима образовања, почевши од предшколског. То се дешава са разлогом. Програмирање је препознато као писменост новог доба и процес који подстиче развој логичко математичког мишљења и способност решавања проблема.
Један од програма за учење програмирања на предшколском узрасту налази се на сајту Code.org. Ми смо истраживали у делу овог програма под називом Angry Birds.
Ево како то изгледа у пракси:
BotLogic за програмирање на предшколском узрасту

Данас је у свету актуелна тема учења програмирања на свим нивоима образовања, почевши од предшколског. То се дешава са разлогом. Програмирање је препознато као писменост новог доба и процес који подстиче развој логичко математичког мишљења и способност решавања проблема.
Један од онлајн програма који се може користити за учење програмирања деце предшколског узраста налази се на следећем линку.
На овом порталу можемо бирати 3 почетне могућности: ,,Ја сам наставник (васпитач)'', ,,Ја сам родитељ'' и ,,Ја сам играч''.Избор сваке од ових опција доводи нас до странице на којој смо, у падајућем менију,  у могућости да бирамо узраст (било да смо играч, васпитач или родитељ). Узрасне групе су формиране за децу до 3 године, за децу од 4 до 8 година, од 9 до 12, од 13 до 18 и преко 19 година.
Ево како је тo у пракси изгледало:


Microsoft први подржао учешће поредшколства на Новим технологијама у образовању 2015. године

Друга по реду,  конференција ,,Нове технологије у образовању'' одржана је 27. и 28. фебруара 2015. у Belexpocentru и порсторијама хотела Holiday Inn.
Циљ конферениције је унапређење квалитета образовања у Србији употребом информационо комуникационих технологија. 
Конференцијска предавања била су подељена на  три оснвне теме:
 • примери добре праксе у употреби ИКТ у оновиним и средњим школама
 • примери доборе праксе у употреби ИКТ у високом образовању
 • инкулузивно образовање уз подршку ИКТ
Сајамска предавања су такође била веома интересантна и обиловала су многобројним темама.
По први пут, предшколство се нашло на овој конференцији на Microsoft штанду са темом ,,Шта деца предшколског узраста могу уз ИКТ''. 

eTwinning коначно у Србији!

Портал који подржава сарадњу и размену добрих пракси и онлајн материјала између наставника и васптиача широм Европе коначно је, од јануара 2015. године, доступан за васпитаче и наставнике Србије!
Прочитајте шта је потребно за пријаву на страници:
http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/

ИКТ у предшколству - стање и путокази

Стручни скуп ,,Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије'' одржан је 24.01.2015. године у просторијама Microsofta у Београду.
Био је ово пионирски подрухват да се представи неопходност уважавања реалности и потреба предшколства за јасним смерницама у погледу развоја области примене и интеграције ИКТ у васпитно образовном раду васпитача. Хвала колегама из основних и средњих школа што су нас пажњиво слушали и уважили. Више о циљевима стручног скупа сазнајте на сајту Педагошког друштва информатичара Србије.
Погледајте презентације са заједничком темом:
,,ИКТ васпитање и образовање у предшколским установама - Све што знам научио сам у вртићу''Пријавите се на конференију ,,Нове технологије у образовању''

Коначно смо дочекали нову могућност за учешће на другој конференцији ,,Нове технологије у образовању''.  О првој конференцији је било доста речи (на обом блогу) на следећим постовима:


Из личног улга:
Немојте ми замерити. Не могу а да не кажем нешто веома лично: прошле године срела сам на конференцији једног стручног сарадника из друге предшколске установе Београда. Чула сам да су на конференцији били представници различитих приватних вртића, а можда и државних, али их нисам срела. Ове године већ знам доста заинтересованих људи који раде у предшколству а желе да посете ову конференцију. Организатори ове конференције ће, у годинама које су испред нас имати само једну могућност - да уваже потребе предшколства и ,,уврсте'' нас у програм и дешавања : )

Ако сте заинтересовани, ево линка за пријаву:
Пријава за учешће
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...