Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Колективни уговор за предшколске установе Београда

Крајем маја 2015. године потписан је нови колективни уговор за предшколске устнове чији је онивач Град Београд.
Овим уговором уређују се:
– заснивање радног односа;
– радно време;
– плате, накнаде и друга примања;
– одмори и одсуства;
– заштита запослених (технолошки вишак);
– остваривање и заштита права запослених;
– стручно усавршавање радника;
– накнада штете;
– забрана конкуренције;
– услови за рад синдиката;
– закључивање и примена овог уговора и
– друга питања од значаја за учеснике овог уговора.за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
Документ можете прочитати са следећег линка:
https://drive.google.com/file/d/0B8kzlMM_7YTNS1hGRFZHOEc2U1k/view?usp=sharing

Одржани Истраживачки дани васпитача Београда

У организацији Удружења васпиtача Београда од 29. до 31. маја одржани су XII Истраживачки дани васпитача.

У пленарном делу одржане су три презентације:
  1. Различите врсте документације – приступ консултовању са децом наспрам посматрања деце, Живка Крњаја, доктор педагогије, ванредни професор, Филозофски факултет.
  2. Сарадња васпитача и стручног сарадника у циљу подизања квалитета рада из области физичког васпитања, Андрија Пештерац, др наука у области спорта и физичкогваспитања, стручни сарадник за физичко васпитање, ПУ „Чика Јова Змај“, Београд. 
  3. Деца, васпитачи и родитељи као партнери у развијању програма, Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, специјалиста за управљање пројектима, стручни сарадник ПУ „Др Симо Милошевић“.
По речима председнице Удружења васпитача Београда ове три теме представљају планирани оквир за сесије радова следећих Истраживачких дане васпитача. 
Током ових истраживачких дана могли смо да упознамо радове васпитача у три паралелене сесије: 
  1. Јачање компетенција васпитача у ПУ
  2. Различите стратегије учења деце на предшколском узрасту
  3. Начини грађења партнерских односа

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...