Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Европски дан програмирања у вртићу

У оквиру eTwinning пројекта ,,Bring coding to life with Robots’’ учествовали смо у европском дану програмирања (Europe Code Week). Уз сагласност родитеља, у нашем вртићу започете су радионице са предшколцима у којима деца решавају различите задатке уз помоћ Bee bot робота. Bee bot робот се у планираним и релизованим играма користи као дидактичко средство за релизацију дидактичких игара са интелектуалним комбинацијама, које је у својој књизи ,,Ителектуално васпитање деце кроз игру'' описао Емил Каменов. Кроз игру са Bee bot роботом деца уче да решавају проблеме, сарађују и раде у тиму и планирају унапред, односно, програмирају кретање робота у оквиру постављеног интелектуалног задатака. На овај начин деца превазилазе манипулативно и перцептивно решавање проблема, карактеритично за овај узсраст, и почињу да практикују решавање проблема на менталном плану. Због тога је програмирање на предшколском узрасту свакако област којој и убудуће треба посветити више пажње.