Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

У ишчекивању Нових технологија у обарзовању

Полако се припремамо за међународну конференцију Нове технологије у образовању. То је време када се присећамо свега онога што смо доживели и начучили на претходним конфернцијама.  Било их је до сада четири и све су, за мене, биле одлично и вредно искуство.

Као основне разлоге за моју одушевљеност овом конференцијом могу навести:

  • То је место на којем се увек сртала са драгим људима који слично размишљају и истим стварима теже - примени дигиталних технологија у образовању и истраживању у овој области, у корист детета и образовног процеса. 
  • То је место на којем бих увек пронашла много, много идеја и нових почетака за себе и своја истраживања примене и интеграције дигиталне технологије у предшколству.
  • То је, поред еTwinninga, једино место на којем се у званичном образовном систему Србије, уважава потрба да дигиталну технологију применимо и у раду с најмлађима. 
Говорим и мислим о процесима у којима су предшколци активни ствараоци, а не пасивни конзуметни готових дигиталних производа. Говорим о педагошки заснованој, одговорној примени дигиталне технологије, која заправо представља једини адекватан одговор нас одраслих на дигитални контекст у којем данашња деца одрастају (скоро у потпуности се самостално сналазећи у овом дигиталном свету).

Присећајући се прологодишње конфернције. Размишљам, шта нас очекује на наредној?