Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Са Другог конгреса стручних радника предшколских установа Србије

Презнтација излагања ,,Савремене концепсије и пракса иницијалног образовања васпитача'' Др Гордана Мијаиловић, проф.