Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Шта деца предшколског узраста могу уз дигиталну технологију?

У овом тексту налазе се одговори на кључна питања везана за примену дигиталне технологијеу предшколству. Написала сам га пре неколико година али је и данас актуелан. Надам се да ће помоћи онима који увиђају значај бављења овом темом у предшколству.
Линк ка текту из ,,Просветног прегледа''
https://docs.google.com/document/d/1PxWY1iiKoShvqym2Stjja-bVxWSabiKnTygrUgOtDrM/edit?usp=sharing