Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

QR kod туторјијал бр. 1

Ово је пример како направити QR kod као везу са звуком који смо снимили у Padletu. QR kodovi се на слична начин праве за све остале примере попут рецимо, документа на Google Диску, странице на интернету, видеa на YouTubu...било који линк или текст се може повезати са  QR kodom.