Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

4 карактеритике доброг блога


  • Наслов бога: јасан, одговара садржају;
  • Садржај блога: квалитетан, поучан, занимљив, сажет
  • Организација блога: унапред осмишљена организација садржаја, лако читљив, са линковима, са пажљиво одабраним и постављеним додацима;
  • Изглед блога: визуелно допадљив, са пажљиво одабраним мултимедијалним додацима, са довољно празног простора између садрђаја;