Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Парадигма образовања

Одчан филм о парадигми образовања. На једноставан и сликовити начин критикује се стари начин образовања и указује на неопходност промене парадигме образовања.