Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Мамино срце

У срцу моје маме,
и моје срце куца,
кад њено куцне так
моје се чује тик.

Њено је око топло
к'о око жутог сунца
и у утом топлом оку,
станује и мој лик.
Драган Лукић
Преузимање:
(прилагођено за штампање за пано за родитеље)
Мамино срце.ppt