Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Конкурс ,,Сазнали на семинару применили у пракси''

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписао је конкурс ,,Сазнали на семинару, применили у пракси''.
Текст конкурса:

,,Ако сте васпитач, наставник разредне/предметне наставе или стручни сарадник у предшколској установи, основној/средњој школи или дому ученика, континуирано се стручно усавршавате и волите да примењујете новине у свом раду позивамо вас да учествујете на четвртом по реду Конкурсу „Сазнали на семинару применили у пракси 2014.“ Ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања Завод расписује наградни конкурс у коме позива наставнике, стручне сараднике и васпитаче да пошаљу радове из којих се види на који начин су научено на семинару применили у свом непосредном раду са децом/ученицима за унапређење њиховог развоја и постигнућа. Најбољи радови биће увршћени у електронску базу података чиме се омогућава размена примера добре праксе.

Више о условима Конкурса можете прочитати овде.

Формулар за пријаву на Конкурс налази се овде.''