Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Најбољи слајд са конфренције ,,Нове технологије у образовању'' 2014.године

На конференцији Нове технологије у образовању, 2014. која је одржана 25. и 26. фебруара у Београду, а коју је организовао British Council, један од предавача је био Mike Briscoe. Као стручњак на пољу разматрања како технологија може да подржи и унапреди учење, као и за организацију и структуре за побољшање и програм рада у области лидерства на свим нивоима, говорио је на тему “Девет кључних питања за школске лидере”. У оквиру свог излагања, осврнуо се на концепт управљања комплексним променама и додао шесту компоненту – евалуацију. Наиме, нус појава недостатка евалуације онога што, у процесу промене, чинимо доноси нежељену појаву – неизвесност.


Ако имате вештине, подстицаје, ресурсе и акциони план, али немате визију - водећу снагу иза онога што покушавате да урадите, нећете спровести промену. Следи вам конфузија, проузрокована изостанком водеће снаге на коју морате да се ослањате у току читавог процеса премене.

Ако имате визију, подстицаје, ресурсе и акциони план, али вам недостају неопходне вештине (комуникација, јавно иступање…) да извршите промене, следи вам осећај анксиозности. Ако у промени учествују људи који су неспремни да раде посао, онда је постојање велике визије потпуно небитно.

Ако имате визију, вештине, ресурсе и акциони план, али су изостали подстицаји - различите врсте стимуланса (награде, признања, прославе) које ће држати кључне актере промене непрестано укључене у процес, ви може имати промену, али она ће бити постепена. Биће потребне године да се оствари оно што је морало бити урађено у краћем временском периоду.

Ако имате визију, вештине, подстицаје и акциони план, али изоставите ресурсе (новац, време, опрему), ви ћете завршити са много фрустрације јер, иако имате план и знате како да га остварите, ви немате средстава да се посао уради.

Ако имате визију, способности, мотивацију и средства, али не и акциони план (дефинисане кораке који воде укључене људе до планираних исхода), ви ћете завршити са много лажних почетака. Напори ангажованих људи могу скренути у погрешном правцу, а то ће резултирати уочавањем да је прескочен важан корак и тиме заустављен напредак.

Фотографија и део текста преузети са блога: Управљање комплексним променама | уСавршени Нушић