Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Нове технологије у образовању 2015.

,,Са циљем унапређења квалитета просветног система у Србији, организујемо другу по реду конференцију посвећену употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у систему образовања.“Нове технологије у образовању” одржаће се у Белеxпоцентру и просторијама хотела Holidau Inn у Београду 27. и 28. фебруара 2015.
Желимо да помогнемо наставном и другом особљу у школама и факултетима у Србији и региону, као и свима који су укључени у доношење образовних политика да осавремене наставни процес и на што бољи начин искористе могућности које нове технологије пружају. 
О овим важним темама говориће се на великој регионалној конференцији у Београду, а пратиће је и сајамски програм у оквиру кога ће своја решења представити компаније, издавачке куће и образовне институције из Србије и региона, као и Велике Британије. Такође, ове године ћемо се бавити и применом ИКТ-а у високом образовању и примерима добре праксе који стижу од представника из ове области.
На овом дводневном догађају биће речи о следећим темама:
  • Примери добре праксе у употреби ИКТ у основним и средњим школама
  • Примери добре праксе у употреби ИКТ у високом образовању
  • Инклузивно образовање уз подршку ИКТ
Теме ће бити презентоване на српском и енглеском језику, а учешће на конференцији је бесплатно. Програм конференције ће бити реализован у више сала.

Ову конференцију организујемо у сарадњи са Британском амбасадом у Београду, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Привредном комором Србије и другим партнерима."

Текст и фотографија преузти са сајта: http: www.britishcouncil.rs/new-technologies