Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

BotLogic за програмирање на предшколском узрасту

Данас је у свету актуелна тема учења програмирања на свим нивоима образовања, почевши од предшколског. То се дешава са разлогом. Програмирање је препознато као писменост новог доба и процес који подстиче развој логичко математичког мишљења и способност решавања проблема.
Један од онлајн програма који се може користити за учење програмирања деце предшколског узраста налази се на следећем линку.
На овом порталу можемо бирати 3 почетне могућности: ,,Ја сам наставник (васпитач)'', ,,Ја сам родитељ'' и ,,Ја сам играч''.Избор сваке од ових опција доводи нас до странице на којој смо, у падајућем менију,  у могућости да бирамо узраст (било да смо играч, васпитач или родитељ). Узрасне групе су формиране за децу до 3 године, за децу од 4 до 8 година, од 9 до 12, од 13 до 18 и преко 19 година.
Ево како је тo у пракси изгледало: