Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Microsoft први подржао учешће поредшколства на Новим технологијама у образовању 2015. године

Друга по реду,  конференција ,,Нове технологије у образовању'' одржана је 27. и 28. фебруара 2015. у Belexpocentru и порсторијама хотела Holiday Inn.
Циљ конферениције је унапређење квалитета образовања у Србији употребом информационо комуникационих технологија. 
Конференцијска предавања била су подељена на  три оснвне теме:
  • примери добре праксе у употреби ИКТ у оновиним и средњим школама
  • примери доборе праксе у употреби ИКТ у високом образовању
  • инкулузивно образовање уз подршку ИКТ
Сајамска предавања су такође била веома интересантна и обиловала су многобројним темама.
По први пут, предшколство се нашло на овој конференцији на Microsoft штанду са темом ,,Шта деца предшколског узраста могу уз ИКТ''. 

Нема коментара :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...