Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Колективни уговор за предшколске установе Београда

Крајем маја 2015. године потписан је нови колективни уговор за предшколске устнове чији је онивач Град Београд.
Овим уговором уређују се:
– заснивање радног односа;
– радно време;
– плате, накнаде и друга примања;
– одмори и одсуства;
– заштита запослених (технолошки вишак);
– остваривање и заштита права запослених;
– стручно усавршавање радника;
– накнада штете;
– забрана конкуренције;
– услови за рад синдиката;
– закључивање и примена овог уговора и
– друга питања од значаја за учеснике овог уговора.за предшколске установе чији је оснивач Град Београд
Документ можете прочитати са следећег линка:
https://drive.google.com/file/d/0B8kzlMM_7YTNS1hGRFZHOEc2U1k/view?usp=sharing